De rolverdeling

Posted on Leave a commentPosted in Blog

En toen was het eindelijk het spannende moment daar: de rolverdeling werd bekend gemaakt. De meeste kinderen hebben twee rollen, dus dat wordt hard oefenen voor iedereen. Aan het eind van de repetitie kreeg iedereen een tekstboekje mee, zodat in de vakantie al goed geoefend kan worden.

Volgende week is er geen repetitie vanwege de voorjaarsvakantie. Op 5 maart gaan we verder.

Sigrid en Ko maken de rollen bekend
De spanning is te snijden

Blijdschap om een rol

Hard werken

Posted on Leave a commentPosted in Blog

Er zijn al drie repetities geweest. Er is hard gewerkt door de kinderen, Ko en Sigrid. In deze drie repetities hebben Ko en Sigrid een idee gekregen van wat iedereen kan. En ze zijn nu hard aan het nadenken over de rolverdeling. Die zal bekend gemaakt worden voor de voorjaarsvakantie, dus op 19 februari. Tot die tijd blijft het spannend voor de kinderen, en voor de organisatie.

Achter de schermen wordt intussen ook hard gewerkt. Binnenkort vergadert de kampcommissie. Want tijdens het kamp in Austerlitz (24-26 maart) wordt er uiteraard gerepeteerd voor de musical, maar er is ook tijd voor andere dingen. Wat? Dat is nog even een verrassing!

 

 

En dan zijn er nog een heleboel praktische dingen die geregeld moeten worden: tekstboekjes, podium, licht, geluid, kleding, decor, programmaboekjes, kaartverkoop…..

Kortom, genoeg te doen, zowel voor als achter de schermen.

De eerste repetitie zit er op

Posted on Leave a commentPosted in Blog

Vanmiddag om 12.00 uur stroomde de hal van de van de Hulstschool vol met enthousiaste kinderen en hun ouders. Iedereen had er zin in. Nadat de ouders weggestuurd waren begonnen Ko en Sigrid met de eerste repetitie. Eerst met de hele groep samen. Om 13 uur was er even pauze en kon iedereen even de benen strekken op het zonnige schoolplein. Daarna wed er in twee aparte groepen geoefend. Een groep met zingen en een groep met acteren.

De begeleiding heeft natuurlijk stiekem een beetje meegeluisterd en gekeken. Iedereen was heel geconcentreerd bezig dus dat belooft wat!

Iedereen is natuurlijk heel nieuwsgierig naar de rol die hij of zij krijgt, maar dat weten Sigrid en Ko natuurlijk pas na een paar repetities. Volgende week gaat het verder.

Maken van de Website

Posted on Leave a commentPosted in Blog

Eerst de opzet van deze website maken en zorgen dat het adres http://www.musical-mozes.nl gaat werken.
Nu kunnen we het adres op de poster en de uitnodigingen zetten.
De invulling van de pagina’s wordt later gedaan. Dit wordt ook door meerdere mensen gedaan, dus als ze eenmaal begonnen zijn dan gaat het heel snel.

Mozes op de planken!

Posted on Leave a commentPosted in Blog

Er komt weer een musical! Enthousiaste basisschoolleerlingen uit Utrecht-Zuid maken vanaf januari muzikaal kennis met de verhalen rond Mozes en zijn volk. De teksten van de musical zijn van de hand van Karel Deurloo, emeritus hoogleraar Oude Testament aan de Universiteit van Amsterdam. Ko Zwanenburg, de cantor-organist van de Nicolaikerk, maakte de muziek. In 2010 werd deze musical ook uitgevoerd, dit was een groot succes.
Elke zondagmiddag gaat de groep onder leiding van Ko Zwanenburg en Sigrid Braam aan de slag met liederen en verhalen. Ze gaan zelfs met elkaar op musicalkamp. De decors en kostuums worden gemaakt door vrijwilligers.
Inmiddels is er veel ervaring opgedaan. De gemeentes rond de Marcuskerk en de Nicolaikerk voerden al eerder gezamenlijke musicalprojecten uit: Ruth, Jozef en Noach.

“Waarom is nu opnieuw voor Mozes gekozen?” vroegen we aan Ko Zwanenburg. “Het is een actueel thema. De kinderen hoeven de televisie maar aan te zetten en ze worden geconfronteerd met de beelden van vluchtelingen, uit bijvoorbeeld Syrie. Hele volksstammen zijn op reis. Opa’s en oma’s, vaders, moeders en kinderen vluchten uit verdrukking en angst, hopen op een leven in vrijheid. Vrijheid is ook het jaarthema van de commissie Vorming en toerusting. Met Pasen vieren we de vrijheid, de uittocht uit het land Egypte.”

“Wat zijn de belangrijke thema’s in het verhaal van Mozes?” “Bijvoorbeeld slavernij:
Vele jaren na de dood van Jozef komt er een Farao in Egypte ‘die Jozef niet gekend had’ en de nakomelingen van Jacob worden tot slaven gemaakt. Maar ook: bevrijding: Mozes, behorend tot dat slavenvolk, wordt na zijn geboorte gered van de dood, dankzij de moed van vrouwen in zijn omgeving. Hij wordt geadopteerd door de dochter van de Farao. Nadat hij een Egyptenaar doodgeslagen heeft, vlucht hij naar Midjan en vestigt zich daar als herder. Verder roeping: Mozes wordt door God geroepen om zijn volk uit Egypte, uit de slavernij te leiden. En vorming van een volk: na vele omzwervingen en lange jaren in de woestijn zal het volk het beloofde land intrekken. Wetgeving: Mozes leert het volk de tien geboden, zij ervaren, dat er zonder wetten en regels geen vrijheid mogelijk is.”

Nog een vraag aan Ko: “ Waarom doen jullie zo’n project?“, “Er is gelukkig weer meer belangstelling voor zangonderwijs op basisscholen. Dit project sluit daarbij aan. Een musical voor mensen binnen en buiten de gemeente, door mensen met verschillende achtergrond en geloof kan de kinderen een krachtig perspectief geven voor het leven, een leven met hoop, zonder angst voor de toekomst.”

Op 19 en 20 mei in de Marcuskerk, op 21 mei in de Nicolaikerk